Kính bơi cận Aryca 42A (đen tráng gương) (từ 1.5 tới 7.5 diop)

Giá niêm yết 330.000₫

Kính bơi cận Aryca 42A có các độ

1.5D, 2D, 2.5D, 3D, 4D, 4.5D, 5D, 5.5D, 6D, 6.5D, 7.0D, 7.5D