Kính Bơi Cận Aryca WG13 (màu đen) ( từ 1.5 tới 8.0 diop)

Giá niêm yết 260.000₫

Kính bơi cận Aryca (màu xanh) seri WG1300

Hãng sản xuất đã làm các kính có các độ từ 1.5D-8D, hai mắt bằng độ. Quý khách muốn loại có 2 mắt lệch nhau,xin liên hệ trực tiếp để tư vấn thêm !