Kính Bơi Cận Aryca WG1300 Màu Xanh từ 1.5 Tới 8 Diop

Giá niêm yết 260.000₫

Kính bơi cận Aryca (màu xanh) seri WG1300

Hãng sản xuất đã làm sẵn mắt kính có độ (hai mắt bằng độ). Quý khách muốn loại có 2 mắt lệch nhau,xin liên hệ trực tiếp để tư vấn thêm !