Kính Bơi Arena Thi Đấu Chuyên Nghiệp Cobra Core Hồng Trắng

Giá niêm yết 750.000₫

Kính Bơi Thi Đấu Chuyên Nghiệp Aren Cobra Core

Thiết kế đuôi mắt dài xuống giúp giảm thiểu lực cản của luồng nước tiếp xúc khuôn mặt, khi đó vận động viên chỉ cảm thấy luồng nước chỉ trượt qua khuôn mặt

Chức năng:

- FINA-Approved  : Được FINA công nhận và sử dụng trong thi đấu chính thức

- Mắt kính được xử lý tráng chống mờ kính

- Cầu mũi thay đổi được

- Dây đôi

- Mắt kính tráng gương chống UV


Chất liệu :

- Mắt kính: Polycarbonate

- Cầu mũi: Elastomer

- Dây : Elasotomer

- Made In Japan

 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review