Kính Bơi Trẻ Em Nhật (4-9 tuổi) - Xanh Ngọc

Giá niêm yết 320.000₫

Kính Bơi Trẻ Em Nhật (4-9 tuổi) - Xanh Chuối

Chốt điều chỉnh thông minh 2 bên (ấn chốt để lỏng, kéo dây để chặt )

Lứa tuổi phù hợp: 4 tới 9 tuổi ( có nấc điều chỉnh)