Mũ Bơi Silicone Chống Bí Aryca 010 Hồng

Giá niêm yết 150.000₫

Mũ bơi silicone chống bí Aryca 010 Hồng

Bên trong có các khoảng không nhỏ để giảm nóng đầu khi đội lâu

Lưu ý lúc đội mũ không để móng tay chọc vào mũ gây rách mũ