Chống Mờ Kính

Dầu chống mờ  chống hấp hơi antifog cho kính bơi, kính thể thao...