Kính Bơi Cận

Kính bơi có sẵn độ cận

( các hãng sản xuất không sản xuất độ loạn hoặc viễn)