Đồ Bơi Giữ Nhiệt - Wetsuit

Áo bơi giữ nhiệt dành cho bơi trời lạnh, hoặc bơi trời tối, sáng sớm

Độ dày thông thường từ 1.5 - 2.0 - 3.0 - 5mm tuỳ mức độ lạnh hoặc công việc khi sử dụng

Ví dụ bạn đi bơi thông thường, lúc sáng sớm có thể chọn các mẫu 1.5 - 2.0mm vừa dễ cử động vừa ấm

Nếu bơi mùa đông, nên lấy loại 3.0 giữ ấm tốt hơn

Đặc biệt dòng 5.0 dành cho người ngâm rất lâu hoặc sâu dưới nước lạnh

Giá giảm 490.000₫ Giá niêm yết 690.000₫ Sale
Giá giảm 640.000₫ Giá niêm yết 700.000₫ Sale
Giá giảm 590.000₫ Giá niêm yết 790.000₫ Sale
Giá giảm 590.000₫ Giá niêm yết 890.000₫ Sale
Giá giảm 600.000₫ Giá niêm yết 700.000₫ Sale
Giá giảm 490.000₫ Giá niêm yết 690.000₫ Sale
Giá giảm 590.000₫ Giá niêm yết 790.000₫ Sale
Giá giảm 550.000₫ Giá niêm yết 700.000₫ Sale
Giá giảm 600.000₫ Giá niêm yết 700.000₫ Sale
Giá giảm 550.000₫ Giá niêm yết 890.000₫ Sale