Kính Bơi Thi Đấu Chuyên Nghiệp

Thiết kế ít cản nước, thông thường để thi đấu tốc độ cao 

Dây kính mảnh

Mắt nhỏ, ít cản giúp dễ dàng tăng tốc, nhảy xuất phát không tuột kính

Xin lỗi, không có sản phẩm nào trong bộ sưu tập này