Bộ Mặt Nạ Ống Thở ReefTourer (set 2 món ) - Trắng

Giá niêm yết 850.000₫

[set contents RC0103]
Mặt nạ :
  ・Kích thước khung: 84 x 160mm
  ・ Trọng lượng: 232 g
  ・ Kính cường lực 
  ・W seal silicon skirt
  ・Cơ chế chỉnh dây 1 chạm 

Ống thở: 
  ・Kích thước: 398 x 136mm
  ・Trọng lượng: 143 g
  ・Dung tích bên trong: 147cc
  ・Miếng ngậm miệng bằng silicone
  ・Đầu ống có van dry top 
  ・Turn at the oval; a pipe
  ・Có van cho nước thừa 
  ・One-touch snorkel adapter