Dầu Chống Mờ Chống Hấp Hơi Kính Bơi

Giá niêm yết 80.000₫

Dầu Chống Mờ Chống Hấp Hơi Kính Bơi

Dầu Chống Mờ Chống Hấp Hơi Kính Bơi, kính thể thao
Cách sử dụng:
- Bôi 1 lớp mỏng mặt trong kính
- Để vài phút cho khô rồi xuống sử dụng như bình thường
lưu ý trong quá trình sử dụng không rửa mặt trong kính