Kính bơi cận Speedo Vanquisher Optical- Màu đen

Giá niêm yết 525.000₫

Kính bơi cận Speedo Vanquisher Optical (màu đen). Có các độ cận từ 1.0-5.0 diop, độ cân hai mắt. Quý khách muốn loại cận lệch 2 mắt,xin liên hệ trực tiếp !