Kính Bơi Cận Speedo Vanquisher Optical (trắng trong suốt) (2.0-8.0 diop)

Giá niêm yết 525.000₫

Kính bơi cận Speedo Vanquisher Optical (trắng trong suốt). Có các độ cận từ 2.0 - 8.0 diop, độ cận hai mắt bằng nhau. Quý khách muốn loại cận lệch 2 mắt, xin liên hệ trực tiếp !

Customer Reviews

No reviews yet Write a review