Kính Bơi Cận Trẻ Em 6-12 tuổi View - Xanh

Giá niêm yết 400.000₫

Kính Bơi Cận Trẻ Em 6-12 tuổi View - Xanh

Các độ cận có sẵn ( cân 2 mắt ) 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 diop 

Hoặc lắp lệch theo yêu cầu ( theo bảng chọn phía dưới )