Kính bơi Speedo Vanquisher Plus Mirror v1.0 (xanh tráng gương bạc)

Giá niêm yết 350.000₫

Kính bơi Speedo Vanquisher Plus Mirror version 1.0 (xanh tráng gương bạc- Blue Silver)

Kính mắt nhỏ thi đấu, ít cản nước, lướt nhanh

Dây mảnh dễ dùng