Kính Bơi Thi Đấu Speedo Vanquisher Plus (trắng trong suốt)

Giá niêm yết 350.000₫

Kính Bơi Thi Đấu Speedo Vanquisher Plus (trắng trong suốt)

Dây nhỏ - dây đôi

Mắt nhỏ, kín nước thích hợp nhảy xuất phát không lo tuột kính

Kính đi kèm 4 size cầu mũi để thay thế cho người khuôn mặt nhỏ tới lớn

Mắt kính màu trắng trong suốt không màu thích hợp cho bơi lúc trời tối hoặc bể trong nhà, có mái che