Kính Bơi Thi Đấu Speedo Vanquisher Plus (trắng trong suốt)

Giá niêm yết 350.000₫

Kính Bơi Thi Đấu Speedo Vanquisher Plus (trắng trong suốt)

Dây nhỏ - dây đôi

Mắt nhỏ, kín nước thích hợp nhảy xuất phát không lo tuột kính

Kính đi kèm 4 size cầu mũi để thay thế cho người khuôn mặt rất nhỏ tới rất to