Kính Bơi Trẻ Em Nhật (4-9 tuổi) - Xanh Dương Đậm

Giá niêm yết 320.000₫

Kính Bơi Trẻ Em Nhật (4-9 tuổi) - Xanh Dương

Chốt điều chỉnh thông minh 2 bên (ấn chốt để lỏng, kéo dây để chặt )