Kính Lặn Có Sẵn Độ Cận

Giá giảm 550.000₫ Giá niêm yết 850.000₫

Kính lặn ( che mũi) sản xuất sẵn độ cận từ 1.5 tới 8.0 diop

Mắt kính đúc sẵn độ đều 2 bên mắt