Nút Tai Bơi Có Dây

Giá niêm yết 20.000₫

Nút tai chống nước vào tai khi đi bơi, có dây

Dây có thể lồng vào kính để chống rơi mất