Nút Tai Đi Bơi Có Dây Gắn Kính View

Giá niêm yết 230.000₫

Nút Tai Đi Bơi Có Dây Gắn Kính View

Sử dụng được với tất cả các loại kính bơi trên thị trường

Có thể dùng dây hoặc không dây ( 2 chức năng/ 2 cách sử dụng)