Nút Tai Đi Bơi Có Dây Gắn Kính View

Giá niêm yết 230.000₫

Nút Tai Đi Bơi Có Dây Gắn Kính View

nút tai bơi

Sử dụng được với tất cả các loại kính bơi trên thị trường

Có thể dùng dây hoặc không dây ( 2 chức năng/ 2 cách sử dụng)