Quần Bơi Biển Nam Desmiit G8403 Xanh Đậm

Giá niêm yết 400.000₫

Quần bơi biển cho nam Desmiit G8403 Xanh Đậm

Có túi

Có dây rút, cạp chun

Mặt trong có lớp lưới lót

Dạng vải có lỗ thoáng

Quần có chun và dây buộc