Quần bơi biển Desmiit G406 Ghi

Giá niêm yết 400.000₫

Quần bơi biển Desmiit G406 Ghi

Có túi 2 bên và túi sau

Chất liệu mau khô

Quần có chun kèm dây rút